Göteborg: Förbättringsverkstad - från idé till praktik


Behöver du fler verktyg för att kunna jobba med förändringar? I så fall kanske FoU i Väst/GR:s Förbättringsverkstad är något för dig!
 

När du har genomgått den här utbildningen har du fått en ökad förståelse för förbättringsarbetets utmaningar och villkor. Din förmåga att initiera, planera, genomföra och analysera förbättringar har stärkts genom konkreta verktyg, workshops, erfarenhetsutbyte och praktiskt förbättringsarbete.

Utbildningen vänder sig till dig som ansvarar för och/eller driver förbättringsarbete i en människovårdande organisation, t.ex. chefer, verksamhetsutvecklare, förändringsledare, utbildningsledare, projektledare, processledare eller samordnare/koordinator.

 
Publicerad 2018-01-31