Göteborg: Socialtjänstforum - möte mellan forskning och praktik inom socialtjänsten

Årets tema: Vad står på spel? Om tillit till välfärd och socialtjänst.

Under Socialtjänstforum 2017 bjuds du in att vara med och diskutera ny forskning från ett flertal områden inom socialt arbete där tillit är centralt: migration, barn och unga, profession och funktionshinder.

Dessutom tittar vi närmare på tillitens roll för stadens bostadsplanering och utvecklingen av social hållbarhet.

Vi ställer oss också frågan om socialtjänstens tillit till de professionella har minskat?


Syfte

Konferensens syfte är att presentera aktuell forskning om frågor inom socialtjänstens domän. Genom konferensen vill vi stärka dialogen mellan teori och praktik. Ambitionen är att ge dem som dagligen arbetar inom socialtjänsten möjlighet att ta del av aktuella forskningsresultat - och att ge forskare praktikernas synpunkter på angelägna forskningsfrågor och deras användbarhet.

Hur går Socialtjänstforum till?

Konferensen bygger på aktiv medverkan från deltagarna, varav ungefär hälften är praktiker och hälften forskare. Den bärande idén är att forskarna genom sina anföranden presenterar forskningens syn och resultat under 30 minuter. Därefter ges möjlighet att delta i en dialog med forskarna och övriga konferensdeltagare.


Arrangörer

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE), Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet, Centralförbundet för socialt arbete (CSA), Föreningen Sveriges Socialchefer (FSS), Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt FoU i Väst/GR.

 

Socialtjänstforum äger rum den 8-9 november 2017 i Göteborg.

Läs mer

Publicerad 2017-11-08