Karlstad: Hedersrelaterat våld och förtryck - med särskilt fokus på skydd och skyddsutredningar

FoU Välfärd Värmland och Länsstyrelsen i Värmland bjuder in till en tvådagars utbildning om hedersrelaterat våld och förtryck med teoretiska genomgångar och workshop/praktiskt lärande.

Enheten för insatser mot hedersrelaterat våld och förtyck (EHRV) är en del av det kommunala bolaget Gryning. Enhetens huvuduppgift är att skydda personer som är eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld. Enheten består av två HVB, 15 familjehem och 15 lägenheter med stöd för målgruppen. Kompetenscentrum (KC) är enhetens resurs när det gäller utbildning och handledning bland annat. KC erbjuder även externa utbildningar och har en specialistkompetens när det gäller trauma.

Tvådagars fördjupningsutbildning i Hedersrelaterat våld och förtryck vänder sig till socialsekreterare och syftar till att genom teoretisk och praktiskt arbete öka sin förståelse och kunskap i arbetet med klienter utsatta för hedersförtryck.

Genom övning och reflektioner är det föreläsarnas intention att utbildningen ska kunna få användbarhet i det dagliga arbetet.


Föreläsare på utbildningen är
Frida, handläggare i öppenvården.
Nina, handläggare i utredningsgruppen
Linda, verksamhetsutvecklare på KC

Läs mer

Publicerad 2018-03-08