Forskningsstation Katrineholm

http://www.katrineholm.se/Om-kommunen/Organisation/Forvaltningar/Socialforvaltningen/Kvalitet-och-utveckling/