"Äldre blir friskare med färre läkemedel" och handbok i riskanalys för äldreomsorgen. Läs mer i Nestors nyhetsbrev

Rubriker i NestorNytt:

Samordna frivilligaktiviteter inga problem i Nykvarn

Välkommen till en heldag om äldre och alkohol

Färdig! Handbok i riskanalys för äldreomsorgen

Minska oro hos äldre med demenssjukdom

Läs Nestornytt här.

Publicerad 2014-12-18

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord