Årlig konferens

 

Välkommen till Föreningen FoU Välfärds konferens 2018!

FoU i Sörmland bjuder in till FoU Välfärds konferens år 2018. Konferensen äger rum i Eskilstuna den 18–20 september.

Årets tema är delaktighet i välfärden, en utmaning för oss alla på olika sätt.

All information om konferensen inklusive program och anmälan hittar du på FoU i Sörmlands webbplats.

 

***

År 2017 ägde den årliga konferensen rum den 20-22 september i Helsingborg. Arrangörer var FoU Helsingborg och Helsingborgs stad. 

Mer information om konferensen i Helsingborg

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord