Årlig konferens

 

Välkomna till Föreningen FoU Välfärds årliga konferens!

2019 äger konferensen rum den 11–13 september i Stockholm.

 

Call for abstracts

Konferensen erbjuder seminariepass med möjlighet att presentera aktuella FoU-arbeten, forskningsresultat, utvecklingsarbeten, projekt- och samverkansidéer utifrån följande fyra teman:

 • Vad är FoU idag – och vart är vi på väg?
 • Praktikbaserad kunskap, kunskapsbaserad praktik – hur hänger det ihop?
 • Vilken position tar FoU i kunskapssverige?
 • När behövs FoU? Hur blir FoU värdeskapande? Med vem? För vem?


Välkommen att inkomma med ditt förslag på presentation senast den 15 maj, utifrån något av nedanstående inriktningar:

 • Effekter av interventioner
 • Metoder för att utreda individers behov av insatser
 • Socialtjänstens förebyggande och tidiga insatser
 • Implementering, förändrings- och förbättringsarbete
 • Sammanhållna insatskedjor och samverkan
 • Brukarmedverkan/delaktighet
 • Digitalisering och välfärdsteknik
 • Ideell och privat sektor som utförare av socialtjänstens insatser

 

Viktiga datum

 • Sista dag att lämna in abstracts: 15 maj
 • Sista dag att anmäla sig till konferensen: 24 maj

 

Information & anmälan

All information om konferensen hittar ni här.

 

 

2018 års konferens

FoU i Sörmland arrangerade FoU Välfärds konferens 2018. Konferensen äger rum i Eskilstuna den 18–20 september. Temat var delaktighet i välfärden, en utmaning för oss alla på olika sätt.

Information från konferensen finns på FoU i Sörmlands webbplats.

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord