"Att hon säger att hjälp inte behövs, betyder inte att hjälp inte behövs". Det är en av rubrikerna i det senaste nyhetsbrevet från Stiftelsen Äldrecentrum.

Andra rubriker:

- Hemtjänst för personer med demenssjukdom

- Effekter av lagen om valfriheten i äldreomsorgen

- Äldreomsorgens debutanter

 

Läs hela nyhetsbrevet

Publicerad 2014-02-17

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord