Att nå ut nationellt med ett FoU-arbete * Utvärdering av kommunikationsinsatser * Om detta pratade man i nätverket för FoU-kommunikation

Sedan några år tillbaka finns det ett nätverk där personer som arbetar med och/eller är intresserade av kommunikation i FoU-sammanhang träffas.

I mitten på mars ägde en nätverksträff rum i Stockholm.

Anteckningar från nätverksträffen mars 2014

I samband med träffen arrangerades också en utbildning i sökmotoroptimering.

Vill du veta mer om nätverket? Klicka här.

Publicerad 2014-03-25

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord