DigIT - för digital kompetensutveckling/Språkutveckling på arbetsplatser/Tema palliativ vård. Läs mer i nyhetsbrevet från Stiftelsen Äldrecentrum.

Här är alla rubriker i nyhetsbrevet från Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum:

 • Varmt välkommen till Öppet hus 27 oktober!
 • DigIT - för digital kompetensutveckling
 • Ny rapport: språk- och kommunikationskompetensen behöver utvecklas
 • Språkombudsutbildningar på frammarsch
 • Palliativ vård - temat i nya Äldre i Centrum
 • Utbildning: Äta hela livet
 • Utbildning: kan måltid bli kvalitetstid? Ett helhetstänk runt maten i hemtjänst.
 • Utbildning: palliativ vård och mat i livets slutskede
 • Utbildning om våld mot äldre i nära relationer
 • Konferens: Vi blir också äldre - livsvillkor för personer med utvecklingsstörning
 • Föreläsningsserien Äldre och åldrande
 • Samhället & äldre - öppet för alla!
 • Personcentrerad vård i fokus på demensdagen

 

Läs nyhetsbrevet

Publicerad 2016-10-03

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord