Dags för en evidensmodell som passar äldreomsorgen? Det är en av rubrikerna i FoU i Västs tidskrift Fourum.

Rubriker i det här numret:

 • Boendefrågan för ensamkommande prioriteras
 • Förförande jämförelser – finns det ett samband mellan vårdcentralers kvalitet och nivåerna av undvikbar slutenvård och oplanerade återinskrivningar på sjukhus?
 • Fyra FoU-enheter i samarbete om unikt föräldrastöd
 • Mellan institution och egen lägenhet
 • Varför bör man satsa på trygghetsbostäder?
 • Kompetens och stabilitet i den sociala barn- och ungdomsvården
 • "Dags att skapa en evidensmodell som bättre passar för äldreomsorg?"
 • Forskarstöd till arbetet med barn som anhöriga
 • Delaktighetsmodellen – inflytande genom dialog
 • Mobila fältteamet fyller ett stort glapp
 • Tillsammans får jag egenkraft – en rapport om Utväg Göteborgs kvinnogruppsverksamhet
 • Det som händer i Göteborg stannar inte där – om öppenvårdsbehandling för personer som använder cannabis.
 • Utveckling och innovation för bättre boendemiljö, tillgänglighet och ny teknik
 • Äldre migranter och deras sociala nätverk
 • Förslag till förbättringar för unga vuxna med allvarlig psykisk ohälsa
 • Varför söker äldre bistånd första gången?

Läs Fourum nr 2/2015

 

Publicerad 2015-10-01

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord