FoU i Väst söker disputerad forskare inom barn- och ungdomsområdet

Vi söker dig som är intresserad av att utveckla den sociala välfärden i Göteborgsregionen! 

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige med tillsammans cirka 970 000 invånare. GR:s syfte är att bidra till en attraktiv region med goda levnadsvillkor för alla invånare. Vårt kontor ligger i centrala Göteborg.

FoU i Väst är en del av GR och en kompetensresurs för medlemskommunernas anställda och förtroendevalda. På kommunernas uppdrag erbjuder GR kompetensutveckling och driver forsknings- och utvecklingsarbete kring barn och unga, personer i utsatta livssituationer, äldre, personer med funktionsnedsättningar, missbruksproblematik och psykisk ohälsa.

Nu söker vi en forskare inom barn- och unga området

Idag finns en tydlig ambition att förnya verksamheter som riktas till utsatta barn, ungdomar och deras familjer. Som forskare hos oss är din uppgift att understödja detta utvecklingsarbete genom att koppla samman kunskap från praktikfältet med forskning.

Vi söker dig som tillsammans med oss vill engagera dig i frågor kring förebyggande, stödjande och behandlande insatser för barn, unga och familjer. Aktuellt är olika forsknings- och utvecklingsprojekt kring samverkan inom barn- och ungdomsområdet exempelvis GR-kommunernas mottagande av ensamkommande barn och unga, ungas droganvändande, insatser av såväl förebyggande och behandlande karaktär till målgruppen som understödjande kunskapsinventeringar.

Hos oss blir du en del av en kreativ miljö, står i kontinuerligt samspel med engagerade praktiker och får arbeta med prioriterade frågor i välfärdsorganisationerna. Du kommer att både tillsammans med kollegor i ett arbetslag och självständigt genomföra FoU-projekt för implementeringsstöd, uppdragsforskning och utvärdering.

Hos oss kommer du också att arbeta brett med kunskapsspridning genom att bland annat anordna temadagar, seminarier och olika former av cirklar och nätverk.

Arbetet kräver vana att samspela med praktiker och erfarenhet av frågor kring utsatta barn och unga. Vi förväntar oss att du har en forskarutbildning i socialt arbete, psykologi, sociologi, hälsovetenskap eller annat relevant ämne.

Anställningsvillkor:

Heltid projektanställning under ett år med möjlighet till förlängning. Tillträde enligt överenskommelse.

Sista ansökningsdag:

Vi vill ha din ansökan senast måndagen den 22 juni.

 

Läs mer

 

Publicerad 2015-06-04

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord