FoU i Väst/GR söker forskare med inriktning på uppföljning, utvärdering och analys med en kvantitativ inriktning.

Genom Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) arbetar 13 kommuner tillsammans för en miljon invånare i Göteborgsregionen. Sedan år 2000 har regionen vuxit med 150 000 invånare. Den snabba tillväxten innebär både möjligheter och utmaningar inom de områden som vi arbetar med: utbildning, arbetsmarknad, social välfärd, miljö och samhällsbyggnad.

På GR är vi cirka 200 engagerade kollegor som arbetar för att göra livet bättre för alla som lever och verkar i Göteborgsregionen. Verksamheten ska vara till nytta för medlemskommunerna och samtidigt stärka regionen nationellt såväl som internationellt. En stor del av GR:s verksamhet finansieras med externa medel i form av projektmedel, forskningsbidrag och deltagaravgifter. Våra tre kärnvärden, lyhördhet, handlingskraft och utveckling, är vägledande för vårt arbete.

Inom GR finns FoU i Väst som är en kompetensresurs för medlemskommunerna anställda och förtroendevalda inom arbetsmarknadsområdet och det sociala området. FoU i Väst ingår i avdelningen för Arbetsmarknad och social välfärd som har cirka 50 medarbetare.


Arbetsuppgifter

  • Som forskare på FoU i Väst arbetar du med olika slags uppdrag som utgår från GR-kommunernas behov.

  • Du bidrar till en kreativ miljö och arbetar både självständigt och tillsammans med kollegor med att genomföra FoU-projekt såsom implementeringsstöd, uppdragsforskning samt analys, utvärdering och uppföljning.

  • I arbetet ingår att arbeta med kunskapsspridning genom att bland annat anordna temadagar, seminarier samt samla olika former av nätverk.

  • En del av ditt uppdrag blir att söka externa medel för att möjliggöra FoU-projekten.


Kvalifikationer

  • Vi förväntar oss att du har en forskarutbildning i arbetsvetenskap, hälsovetenskap, offentlig förvaltning, psykologi, socialt arbete, sociologi, statsvetenskap eller annat relevant ämne.

  • Vi söker en forskare med inriktning på uppföljning, utvärdering och analys med en kvantitativ inriktning. Du har bred erfarenhet av att arbeta med webbenkäter och du behärskar Excel och SPSS eller motsvarande statistikprogram.

  • Fokus på frågor och områden kan växla över tid vilket ställer krav på lyhördhet och att snabbt kunna sätta sig in i olika frågor och identifiera vad som efterfrågas.

  • Arbetet kräver stor vana vid att samspela med yrkesverksamma inom kommunerna och du är skicklig på att förmedla komplexa sammanhang och kunskap på ett lättillgängligt och engagerande sätt.
Läs mer
Publicerad 2018-04-30

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord