FoU Välfärds styrelse

Föreningen FoU Välfärds styrelse 2017-2018

Åsa Hedberg Rundgren (ordförande)
Stiftelsen Stockholms läns äldrecentrum

Susanne Holmsten 
Västmanlands Kommuner och Landsting, VKL

Mats Eriksson
FoU Centrum för vård, omsorg och socialt arbete 

Annika Nordström
FoU Välfärd, Region Västerbotten

Jofen Kihlström
Region Gävleborg 

Liv Mannberg
FoU i Sörmland

Anna-Karin Bergman
FoU Helsingborg

 

 

 

 

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord