Implementeringsserie/Unik behandling vid relationsvåld/Rollspel hjälper dem att hjälpa. Läs mer i FoU Sjuhärad Välfärds nyhetsbrev!

Fler rubriker i nyhetsbrevet:

  • Föräldrar i våldsrelationer vill ha stöd visar forskning
  • Tre projekt får FoU-stöd
  • Ny omgång av utvärderingsverkstd till hösten
  • Samarrangemang lockade många åhörare under våren

Nyhetsbrevet hittar du här.

Publicerad 2015-06-25

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord