Individens behov i centrum. Förutsättningar, förväntningar & konsekvenser vid beslut och införande av IBIC.

Det här är inte en manual för införande av IBIC, det lyfter istället en rad frågor som kan vara viktiga att ta ställning till inför införande och genomförande av IBIC.

Här ges inga konkreta svar, utan uppmuntrar kommunerna att själva fundera kring varför de vill införa IBIC, vilka konsekvenser för organisationen ett införande av IBIC kan ge och hur implementeringen ska gå till, osv.

Materialet vänder sig till beslutsfattare, chefer och processledare. Det heter ”Individens behov i centrum. Förutsättningar, förväntningar och konsekvenser vid beslut och införande av IBIC” och är skrivet av Eva Karlsson och Helena Viberg, projektledare på Nestor FoU-center.

Läs mer & ladda ner från Nestor FoU-centers webbplats


Publicerad 2019-11-08

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord