Borås: Nya perspektiv på kunskapsutvecklingen i arbetslivet

Detta seminarium fokuserar hur arbetslivet kan ha nytta av färdigheter och kompetens som finns inom sektorer och bland grupper som sällan utgjort inspiratörer för kunskapsutveckling i arbetslivet.

Idrottens fält och hur elitidrott leds och organiseras tolkas många gånger som en verksamhet helt skild från hur arbetslivet styrs och organiseras. Här finns dock unika idéer om att tillvarata kollektiv förmåga, lyckas med lagbygge och teamledarskap som med fördel kan användas i ledning och styrning i övriga arbetslivet.

I debatter får vi höra att äldres kompetenser bör tas till vara för att de är lika bra som de yngres. Vid seminariet problematiseras detta och frågan ställs om det kanske snarare är så att äldre har en unik kompetens som är särskilt viktig i ett samtida arbetsliv. Förmågan, som brett kan sägas handla om att hantera osäkerhet, är inte bara hämtad från lång yrkeserfarenhet utan också erfarenhet från livet i stort. För att arbetslivet ska förmå ta vara på denna livskunskap krävs organisationer som sätter medarbetarnas erfarenheter, perspektiv och autonomi i centrum.

Det sista anförandet vid seminariet handlar om styrningsmodeller inom välfärdssektorn som uppstått i efterdyningarna av New Public management. Med utgångspunkt i ett projekt som följt hur socialtjänsten omprövar tidigare näringslivsinspirerade ledningsmodeller och istället fokuserar brukarnas tillit och medarbetarnas professionella autonomi ställs avslutningsvis frågan om vad arbetslivet kan lära av dessa nya tankesätt om hur välfärden ska styras.


Arrangeras av Centrum för forskning om arbete och sysselsättning - Work and Employment Research Centre (WE) vid Göteborgs universitet i samarbete med Centrum för välfärdstudier och FoU Sjuhärad Välfärd.

Mer information

Publicerad 2019-12-12