Borås: "Varför är det finare att vara en gammal möbel än att vara en gammal människa?" Hur främjar vi ett hälsosamt åldrande?

Befolkningen åldras och de äldre blir allt fler. Detta innebär nya utmaningar för både kommuner och regioner. Allt för ofta fokuserar vi på de förväntade svårigheter och ökande kostnader som ett åldrande kan innebära. Men, åldrandet är en del av livet och samhället kan på flera sätt stärka det friska åldrandet. Det finns många vetenskapliga belägg för att hälsofrämjande och förebyggande insatser, även upp i höga åldrar, har positiva effekter på hälsan och livskvaliteten. Dessutom kan insatserna bidra till minskade samhällskostnader för vård och omsorg.

Välkommen till en konferens med syfte att ge kunskap och inspiration om hur vi gemensamt kan stärka ett hälsosamt åldrande och med äldre som en viktig samhällsresurs. Programmet innehåller både forskning och praktiska exempel.

Målgrupp: Politiker i södra hälso- och sjukvårdsnämnden och kommunerna i området samt Sjuhärads kommunalförbund. Tjänstepersoner som verksamhets-/enhetschefer eller relevanta verksamhetsnära professioner inom region och kommun.

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden bjuder in kommunerna Bollebygd, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn, Vårgårda, Borås stad samt Boråsregionen - Sjuhärads kommunalförbund. Konferensen planeras i samarbete med Borås Stad och Svenljunga kommun.

Läs mer

Publicerad 2018-11-16