Föreningen FoU Välfärds årliga konferens

År 2018 äger Föreningen FoU Välfärds årliga konferens rum i Eskilstuna den 19-20 september. Arrangör är FoU i Sörmland. 

Mer information kommer!

Kontakt: Liv Mannberg

Publicerad 2018-09-19