Stockholm: Föreningen FoU Välfärds årliga konferens

Den årliga konferensen 2019 arrangeras av sex FoU-miljöer i Stockholmsområdet.

Tema: FoU:ernas framtida roll och lärande exempel på FoU-arbete

Datum: 11-13 september 2019

Mer information om konferensen kommer!

Publicerad 2019-09-11