Konferensinbjudan: Horisont 2020 för SKL:s medlemmar

SKL välkomnar till en heldag om forskning, utveckling och innovation med EU-finansiering. Fokus ligger på Horisont 2020, det nuvarande ramprogrammet för forskning, utveckling och innovation. Programmet är uppbyggt kring stora samhällsutmaningar.

Ett viktigt inslag i H2020 är att engagera kommuner, landsting och regioner i forskning, utveckling och innovation. Hur går det? På vilket sätt har de svenska kommuner, landsting och regioner som fått finansiering arbetat? Vad kan man lära sig av varandra? På vilka sätt kan SKL stödja de medlemmar som är intresserade av att söka medel från programmet?

SKL samverkar i detta arrangemang med VINNOVA, som är svensk ansvarig myndighet för Horisont 2020.

Inbjudan

Publicerad 2016-09-20

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord