Konsten att samarbeta kring sköra äldre * Ny etisk plattform * Handbok för riskanalys för äldreomsorgen * Läs mer i Nestors nyhetsbrev

Läs Nestor FoU-centers nyhetsbrev här.

Publicerad 2014-03-21

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord