Kontinuerlig utveckling genom kvalitetsregister/Mot en bättre dagverksamhet/Pilotstudie om äldres hälsa. Läs mer i nyhetsbrevet från FOU nu.

Du hittar nyhetsbrevet från FOU nu här.

Publicerad 2014-12-08

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord