Nu kan du ladda ner bildspel från årets FoU-konferens!

Kunskap i praktiken – om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt

FoU Valfards årliga konferens

 

Den 28–29 augusti 2014 ägde FoU Välfärds årliga konferens rum. Här hittar du föreläsarnas bildspel:

Delaktighetsmodellen
Ann-Christine Gullacksen

Utvärdering av välfärdsarbete - utmaningar och möjligheter
Lena Lindgren

Metod och allians i evidensbaserad praktik
Anneli Jäderland

Lojal, lydig och tyst: Om nya styrsystem, decentraliserat ansvar och bristfällig dialog i socialtjänsten
Wanja Astvik

Förutsättningar och struktur för att hantera kunskap och kunskapsutveckling
Anne Persson

Det är så lätt att glömma sånt där som kommunikation
Elisabeth Ericson

 

Rapport:
Förstärkt brukarmedverkan - kan Tjänstedesign som metod underlätta inflytande och delaktighet? November 2013-maj 2014.
FoU Välfärd, Region Västerbotten

Publicerad 2014-09-02

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord