Lyssna på FoU-podden som FoU i Sörmland har skapat!

Mer information om FoU-podden finns i FoU i Sörmlands nyhetsbrev. Där kan du också läsa om följande:

  • Utbildning i systematisk uppföljning
  • MI fördjupning
  • Länsseminarium schizofreni
  • FoU Välfärds konferens
  • App-arbete för fallförebyggande träning
  • Yrkeshandledning för nya socialsekreterare
  • Projektrapport: jag är av kött och blod. Inventering - behov av insatser för personer över 65 år med psykisk ohälsa
Läs nyhetsbrevet
Publicerad 2018-04-27

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord