Nationell FoU konferens i Karlstad. Det är en av rubrikerna i FoU Välfärd Värmlands nyhetsbrev.

Fler rubriker:

  • Seminarieserie om suicid
  • Vägledare i delaktighetsmodellen
  • Inspirationskonferens LSS
  • Arbetsgruppen barns delaktighet

Läs nyhetsbrevet

Publicerad 2015-10-23

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord