Nätverk för FoU-medarbetare

De FoU-enheter som är medlemmar i Föreningen FoU Välfärd samarbetar på många olika sätt. En form av samarbete är nätverk som träffas kring en eller flera specifika frågor/ämnesområden. I menyn till vänster kan du läsa mer om dessa nätverk.

Har ni ett nätverk som ni vill berätta om här?
Kontakta Märit Malmberg Nord


 

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord