Sista dagen att anmäla sig till FoU-konferensen i Vänersborg!

Den 28–29 augusti 2014 går intresseföreningen FoU Välfärds konferens av stapeln i Vänersborg, där FoU Fyrbodal är värd.

FoU Valfards årliga konferens

Konferensen är ett forum för en dialog om kunskapsbehov, evidens, välfärdsfrågor, statligt engagemang –lokal/regional utveckling samt FoU Välfärds roll i framtiden och en mötesplats för alla som är engagerade i FoU-frågor inom välfärdssektorn.

Vi har bokat in föreläsare kring ett antal huvudtema. Efter föreläsningarna finns det möjligheter att samlas i mindre grupper för vidare dialog.

Anmäl i förväg om du vill presentera något eget arbete med anknytning till huvudtemat.

Det är också möjligt att delta i rundabordssamtal för att följa upp huvudtemat. Om det blir många anmälningar kommer arrangörerna att fördela grupprummen.

Ni får gärna presentera aktuella utvecklings- och forskningsarbeten med poster eller bokbord.

Vi bjuder in alla som arbetar med eller för FoU-frågor inom välfärdsområdet, på FoU-enheter eller i verksamheter i kommuner, regioner och landsting.

Anmälan

Vi behöver få din anmälan före den 25/6 till Fyrbodals kommunalförbund.

Obs – att tänka på vid bokning av hotell!

Hotellrum bokas via telefon och inte via nätet, eftersom vi bokat hela hotellet, tfn 0521-57 57 20. Uppge att du ska på FoU Välfärds konferens.

Läs mer

 

Publicerad 2014-06-25

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord