Nya projekt: Huskurage och personliga ombud. Läs mer i InFoU från FoU Södertörn

Rubriker i detta nr av InFoU:

  • Huskurage - för att förbättra förutsättningarna för polisen att förebygga våld genomför Polisregion Stockholm pilotprojektet Huskurage med tre kommuner
  • Personliga ombud
  • Erfarenhetsutbyte inom familjehemsvården
  • Se, uppfatta, höra, men inte störa. Utvärdering av umgängesstöd för barn.
  • Liv i kollektiv. Vardagsliv bland ensamkommande ungdomar på institution.
  • Arbetssätt och metoder inom LSS-verksamheter
  • Rum för gemenskap. En studie kring gemensamhetsutrymmen knutna till servicebostäder enligt LSS

Läs InFoU 

Publicerad 2016-10-24

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord