Äldrecentrum i Almedalen den 5 juli!

Varmt välkommen till seminariet

Kultur, mångfald och möjligheter för en åldrande befolkning

Sverige står inför stora utmaningar då antalet äldre ökar kraftigt. En jämlik och säker vård kräver inte bara fler händer utan också personal med rätt kompetens. Det behövs ökad kunskap om äldre med utländsk bakgrund. Språkutveckling på arbetsplatser och kultur i vård och omsorg är andra centrala områden.

Hur ser villkoren ut för dagens äldre? Vilka utmaningar kommer framtidens vård att ställas inför och finns det några lösningar? En demensvård utan tvång, är det möjligt? Vad är livskvalitet på äldre dar och vilken roll spelar kultur?

Seminariedagen äger rum under Almedalsveckan och arrangeras av Stiftelsen Äldrecentrum och Svenskt Demenscentrum i samarbete med Demensförbundet, 1,6- & 2,6-miljonerklubben, Migrationsskolan, Riksföreningen för sjuksköterskan inom äldrevård, Silviahemmet, Svensk sjuksköterskeförening och föreningen Vård- och omsorgscollege.

Äldreminister Åsa Regnér kommer att delta i seminariet.

Läs mer

Publicerad 2016-06-29

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord