Äldres resa till, genom och ut från sjukhus - läs mer i nyhetsbrevet från Äldrecentrum

I nyhetsbrevet från Stiftelsen Äldrecentrum kan du också läsa om följande:

  • Uppdrag psykisk ohälsa - delprojekt om vad förerädare för patient-, brukar- och anhörigorganisationer anser om stöd till personer över 65 år med psykisk ohälsa
  • Uppdrag uppföljning av Tryggt mottagande i hemmet
  • Äldreomsorgens debutanter - En uppföljande rapport över perioden 2003-2015
  • Behoet och betydelsen av läkarvård i korttidsboende - i gränslandet mellan sjukvård och socialtjänst
Läs hela nyhetsbrevet
Publicerad 2018-04-25

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord