App för anhöriga & webbutbildning om Senior alert. Det är ett par av rubrikerna i Nestors nyhetsbrev.

Fler rubriker:

Positiva effekter av äldrelots vid Nynäshamns sjukhus

Webbutbildning om att ge stöd till anhöriga

Kvalitet - ämnet på årets Nestordag

4287 har gjort "Våga fråga - våga se!"

 

Läs nyhetsbrevet

 

Publicerad 2015-09-24

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord