Är du mellanchef och kan hålla perfekt balans? Läs mer i NestorNytt!

I NestorNytt kan du också läsa om följande:

  • Nestors webbutbildning för nya biståndshandläggare
  • Nestors FoU-café, omvårdad i livets slutskede
  • Utbildning om riskanalys i äldreomsorgen
  • Kvalitetsregisterarbete
  • Webbutbildning om demens på olika språk
  • Webbinarium "Handtag, famntag, klapp eller kyss"
  • Forskning om psykisk ohälsa hos äldre åsidosatt
Läs NestorNytt
Publicerad 2017-03-18

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord