Bristande kommunikation omvandlas till tydlighet och effektivare samverkan. Läs mer i NestorNytt!

I detta nummer av NestorNytt kan du också läsa om:

  • Utvärdering visar goda effekter av att delta i Nackas balansskola
  • Mejlnätverk om kost och nutrition - häng på!
  • Nestorpodden - om samverkan: Från kreativt kaos till strukturerad samverkan. Så samverkar södra Stockholm för sköra äldre!
Läs NestorNytt
Publicerad 2019-06-03

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord