Chefsbyte vid FoU Välfärd Region Gävleborg. Läs mer i deras senaste nyhetsbrev.

I nyhetsbrevet kan du också läsa om:

  • ÄBIC/IBIC (Äldres/Individens behov i centrum)
  • Öppna jämförelser
  • Att utreda Lex Sarah-ärenden
  • Utävrderingsverkstad
  • Utvärdering av öppenvårdsmottagning Våld i nära relation i Gävle
  • SAX-projektet (syftar till att genom samverkan mellan skolan, socialtjänsten och det privata nätverket möjliggöra för unga med komplex probelematik i socialt utsatta livssituationer att nå högre måluppfyllelse i skolan)
  • Aktualiseringar av barn och unga i länet
  • Att öka kunskapen om barnen i gruppverksamheter 2015
  • Sociala barn- och ungdomsvården i länet
Läs nyhetsbrevet
Publicerad 2016-05-25

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord