Den sociala barnavården i Stockholm * Ny FoU-chef * Läs mer i nyhetsbrevet från FoU-Nordväst

I nyhetsbrev 2016:1 från FoU-Nordväst kan du läsa om följande:

  • Öppna jämförelser
  • Den sociala barnavården i Stockholm - ny rapport
  • Studiebesök i Japan
  • Rekrytering av ny FoU-chef
  • FoU-chefen har ordet
  • Fattiga familjer - kommande rapport
  • Socialt arbete - i rörelse - kommande rapport
Läs nyhetsbrevet här.
Publicerad 2016-04-27

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord