Det ojämlika åldrandet * Handledning stärker yrkesgrupper i äldreomsorgen * Läs mer i nyhetsbrevet från Äldrecentrum

Rubrikerna i nyhetsbrevet:

  • Det ojämlika åldrandet - tema för nya numret av Äldre i Centrum
  • Grundutbildning om våld i nära relationer
  • Öppen föreläsning om hälsofrämjande träning
  • Utbildning för språkutveckling i omsorgen tas över av vård- och omsorgscollege
  • Handledning stärker yrkesgrupper i äldreomsorgen
  • Stiftelsen Äldrecentrum söker verkställande direktör
Läs nyhetsbrevet
Publicerad 2017-12-21

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord