Diplomerade gym arbetar aktivt med antidopning

Ett tiotal träningsanläggningar i Jönköping med omnejd har deltagit i ett pilotprojekt kring dopning och skadliga kosttillskott. Den 10 december diplomerades de som 100 % rena gym.

Deltagarna i PRODIS-projektet diplomeras med plakett och blommor. Foto: Lisa Andersson.
 
Representanter från de diplomerade gymmen TRIM friskvårdscenter, Cardio Club, Olympia Court, Friskis&Svettis och Kungsportens friskvård har fått sina plaketter som visar att de nu är diplomerade enligt PRODIS-metoden.

Det så kallade PRODIS-projektet har syftat att öka kunskapen om ett växande samhällsproblem i form av dopning och skadliga kosttillskott. Kunskapen måste öka både hos gymägare och hos personal som möter de här personerna i olika sammanhang, såsom socialtjänst, vårdpersonal, skolpersonal, föräldrar och polis.

Diplom till rena gym

Vid en avslutningsceremoni i Jönköping diplomerades de träningsanläggningar i Jönköpings kommun som deltagit i pilotprojektet under året. Alla anläggningar fick då ta emot en plakett att fästa i sin anläggning som intygar att det är en 100 % ren anläggning. Diplomeringen innebär ett långsiktigt åtagande, en medvetenhet hos personal, men också hos dem som tränar.

─ Vi vill att fler gym ska involveras i ett långsiktigt förebyggande arbete, så att det på sikt är en självklarhet att man tränar på ”rena gym” och tränar rent, menar Ewa Lindeberg som är projektledare för PRODIS i Jönköpings län. I takt med att fler följer med, ökar medvetenheten och vi kan lättare påverka, säger Ewa. Projektet har drivits av FoUrum och Länsstyrelsen i samarbete med polisen och är nu tänkt att spridas till övriga kommuner i länet.

Gymmen själva menar att projektet har drivit dem att arbeta mer aktivt med det proaktiva, det förebyggande och att utbilda sin personal. Deltagarna har haft stor nytta av utbildningarna och ser positivt på budskapet att det ska vara coolt att träna rent. Det handlar om en attitydförändring, som kan förstärkas av att gymmen blir tydliga med var de står.

En metod för att förebygga dopning

Vid en spridningskonferens i början av december deltog medarbetare från socialtjänst, fritidsverksamhet, gym, skolhälsovård och polis från hela länet för att få veta mer om metoden PRODIS, förekomsten av missbruk och hur vi bäst hanterar misstanke om missbruk. Förhoppningen är att fler anläggningar i länets kommuner vill ansluta till metoden och utbildningen under nästa år. De diplomerade gymmen kommer fortsätta träffas under nästa år och under hösten sker en uppföljning för certifiering 2017. Det är ett ständigt pågående arbete som följs upp varje år.

Statistik visar att ungefär 100 000 svenskar idag missbrukar anabola steroider och att de flesta av dessa är unga män som tränar på gym. Gymmen har en viktig roll i det förebyggande arbetet; att sprida kunskap och friska förebilder.

Ingen vetenskaplig grund för nytta

Kosttillskott är svårare att definiera och kunskapen är relativt dålig hos gemene man, även hos dem som arbetar med frågorna. Det finns idag ingen myndighet som ansvarar för kontroll eller som kan besluta om saluförbud – utan det är en relativt fri marknad. Marknadsföringen är aggressiv, den spelar på kroppsfixering och innehåller ofta rena felaktigheter. Svenskarna köper idag kosttillskott för 5 miljarder kronor om året. 7 av 10 killar som tränar på gym uppger att de äter kosttillskott varje dag.

Samtidigt finns det inget vetenskapligt stöd för behovet av kosttillskott hos friska idrottare. Generellt finns en dålig kunskap om vad det egentligen är vi stoppar i oss och många tar preparat mest i förebyggande syfte ”för att vara på den säkra sidan”.

Läs mer på FoUrums webbplats

Publicerad 2016-01-22

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord