En tjänst och massor av kurser - FoUiS-Nytt 2018:1

FoUiS-Nytt ges ut av FoU i Sörmland. I det här numret kan du läsa om följande:

  • Fler barn ska erbjudas en hälsoundersökning i anslutning till placering
  • Vill du arbeta som utvecklingsledare på FoU i Sörmland?
  • Kurs om utvecklingsstörning
  • Utveckling av app för fallförebyggande träing
  • Utvärdering SIP - kurs
  • Utmanande beteenden - utmanade verksamheter
  • Temadag IBIC om implementering
  • Med mera...
Läs FoUiS-Nytt 2018:1
Publicerad 2018-02-23

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord