Enkät till FoU-enheter om utvärderingsverkstäder och liknande

Många FoU-enheter har under åren genomfört utvärderingsverkstäder (uvv), ett forum för att få stöd för att genomföra utvärderingar men också för att lära om utvärdering, inom välfärdsområdet. På senare tid har det utvecklats verksamheter som påminner om uvv, men med delvis andra syften och former, t ex förbättringsverkstäder.

Ett nationellt nätverk för uvv finns sedan många år, som ett forum för information, diskussion och utveckling. Vi som representerar nätverket har skickat ut en enkät, till alla FoU enheter som är medlemmar i FoU välfärd, för att få aktuell information om arbetet med verkstäder och liknande verksamheter, vid FoU-enheterna. Detta som underlag för en diskussion om nätverkets framtid och arbetsformer. Resultatet planeras bli presenterat vid den nationella FoU-konferensen i Norrköping – under punkten ’open space’ – i september 2016.

 

Nätverket för utvärderingsverkstäder.

Genom Kjerstin Larsson Region Örebro län, Välfärd och folkhälsa

 

 

Publicerad 2016-04-29

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord