Enkät till FoU-medarbetare inför nästa års konferens om FoU-samarbete i Norden

Temat för Föreningen FoU Välfärds konferens 2016 är FoU-samarbete i Norden. Konferensen äger rum den 8-9 september. Det är Östergötland som står som värd och vi önskar din hjälp med att skapa ett spännande och givande program.

Vi vore därför tacksamma om du ville avvara ett par minuter till att svara på några korta frågor. Vi vill ha in dina svar senast den 8 januari 2016.

Klicka här för att komma till undersökningen.

 

Tack för din medverkan!

Inga-Lill Felizia, chef för PUFF (Praktik Utveckling Forskning Framtid)

Mats Ericsson, chef för FoU Centrum för vård, omsorg och socialt arbete

Publicerad 2015-12-02

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord