Fallhistorik och fysiska besvär kan användas för att förutse nya fall bland äldre - läs mer i FoUÄNDRING PÅGÅR

FoUÄNDRING PÅGÅR är ett nyhetsbrev som ges ut av FOU nu. Fler rubriker i nyhetsbrevet:

  • Att få ihop FoUU
  • Praktiskt förändringsarbete för ökad självständighet
  • Historisk nätverksträff - geriatrik SLL
  • Fallriskuppskattingar kan minimera lidande
  • Självständighetskonferens
Läs FoUÄNDRING PÅGÅR 
Publicerad 2016-11-08

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord