Får man älska en förälder som har mördat? Life filming - ett verktyg för dialog och delaktighet. Det är ett par av rubrikerna i FoU i Västs nyhetsbrev.

Du kan dessutom läsa om följande:

 • ESF-projekt ska öka kompetensen om digitalisering inom äldreomsorg och funktionshinder
 • Tidsschabloner i hemtjänsten skiljer sig mellan kommuner
 • "Jag har lärt mig vad hälsofrämjande ledarskap är"
 • "Fokus på vad individen KAN göra, inte vad hen inte kan"
 • Boka in konferensen Mötesplats Hälsa 21 mars
 • Nu finns rapporten om ungdomars livssituation
 • Både kunskap och inspiration på demenskonferensen 2018
 • Tidigare ensamkommande barns situation belystes
 • Lex Sarah i praktiken – utredning, åtgärder och uppföljning
 • Kurs i Personlig assistans – för handläggare och chefer
 • Film om kursen Att arbeta med ett återhämtningsinriktat förhållningssätt
Läs Göteborgsregionen FoU i Västs nyhetsbrev
Publicerad 2018-12-21

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord