FoU i takt med tiden? Välkomna till Föreningen FoU Välfärds dialogkonferens 2017!

Tid: Måndagen den 6 februari 2017 kl. 10–16

Plats: Ersta konferens & hotell (Bringsalen) Erstagatan 1 K, Stockholm

Innehåll:

  • FoU som arena för kommundialoger. Presentation av en modell som fångar de lokala och regionala behoven av kunskapsbildning, utveckling och förändring.
     
  • FoU‐miljöernas roll i det fortsatta EBP‐arbetet.
     
  • FoU‐miljöerna i regionbildningens tidevarv – Hur påverkas FoU‐arbetet?
     
  • FoU:s identitet och värdegrund. Läs gärna positionspapperet i förväg. Du hittar det här.


Dagen innehåller ett par korta presentationer och gott om tid för diskussioner med FoU‐kollegor.

Konferensen är avgiftsfri och föreningen bjuder på lunchen.

Anmälan till konferensen ska göras senast den 21 december till fou@grkom.se. Meddela namn, organisation och e‐post samt ev. specialkost, tack.

Här finns en vägbeskrivning till Ersta konferens.


Ladda ner:


Inbjudan till dialogkonferens

Publicerad 2016-12-09

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord