FoU-miljöers roll för kunskapsbaserade välfärdstjänster - ny folder från Föreningen FoU Välfärd

Foldern innehåller en beskrivning av FoU-uppdragets innehåll och kontext samt Föreningen FoU Välfärds roll.

Foldern tar upp frågor som;

  • Välfärd - ett brett begrepp
  • Vad är FoU-verksamhet?
  • Gemensamma kärnkomponenter bland FoU-enheterna
  • FoU i en föränderlig värld
  • Intresseföreningen FoU Välfärds roll

 

Ladda ner och sprid gärna foldern:

FoU-miljöers roll för kunskapsbaserade välfärdstjänster

Publicerad 2018-02-19

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord