FoU Nordost lanserar nya arbetssätt och ny webbplats.

Under 2018 beslutade FoU Nordosts styrgrupp att verksamheten skulle genomgå en omorganisation. Omorganisationen innebär att FoU Nordost går från att vara en expertorienterad organisation mot specifika verksamhetsområden, till att vara en processorienterad samverkans- och stödstruktur för sina ägarorganisationer.

Läs mer i FoU Nordosts nyhetsbrev

Publicerad 2019-06-14

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord