FoU Nordost söker forskningsledare med inriktning mot äldre

FoU Nordost arbetar med praktiknära forskning och utvecklingsarbete inom Stockholmskommunerna Danderyd, Lidingö, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker, som tillsammans med Stockholms läns landsting äger verksamheten. Uppdraget är att utgöra en resurs för utveckling av vård, omsorg, rehabilitering och stöd och service till äldre personer inom regionen.

Den som söker ska vara forskarutbildad och ha en akademisk grundutbildning som är relevant för äldreområdet.

Läs mer om FoU Nordost

Länk till ansökan

Publicerad 2016-02-25

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord