FoU Nordost söker utvecklingsledare inom funktionsnedsättningsområdet

FoU Nordost är en forsknings- och utvecklingsenhet som samägs av de nordostliga Stockholmskommunerna Lidingö, Danderyd, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Österåker och Norrtälje, samt Stockholms Läns Landsting, med säte i Danderyd.

Vårt uppdrag är att bedriva verksamhetsnära forskning och utvecklingsarbete inom Socialtjänstens verksamhetsområden; barn, ungdom och familj, socialpsykiatri, äldreomsorg och funktionsnedsättning. I vårt FoU-arbete stöttar vi kommunerna med kunskapsutveckling och ger stöd för implementering av exempelvis metoder och nationella riktlinjer. Därutöver driver och handleder vi projekt med lokal kommunal anknytning.

Alla människor, oavsett funktionsförmåga, ska ha samma möjligheter att vara delaktiga i samhället och ta del av mänskliga rättigheter. Att leva med funktionsnedsättning betyder att man kan behöva stöd och insatser från kommunen att uppnå ett självständigt och aktivt liv. I FoU Nordosts uppdrag ingår sedan 1 januari 2015 funktionsnedsättning som ett nytt verksamhetsområde för forsknings- och utvecklingsarbete.


ARBETSUPPGIFTER
Vi söker nu en utvecklingsledare för verksamhetsområdet funktionsnedsättning. Tjänsten är en tillsvidaretjänst omfattande 50 %, som under en projekttid om 18 månader omfattar heltid.

FoU Nordost har inte tidigare arbetat med frågor som rör funktionsnedsättning och din uppgift blir därför att tillsammans med verksamhetschefen bygga upp FoU-verksamheten för funktionsnedsättningsområdet. Detta omfattar såväl barn, ungdoms och familjefrågor som att leva som vuxen samt att åldras med funktionsnedsättning.


KVALIFIKATIONER
För att lyckas i denna utmaning krävs att du är väl insatt i livsvillkor för personer med funktionsnedsättning samt har forskarkompetens (doktors- eller licentiatexamen). I botten har du en för funktionsnedsättningsområdet relevant högskoleutbildning. Du ska vara van vid att arbeta självständigt, ha god organisationsförmåga samt vara initiativrik. Andra egenskaper som vi värdesätter är lyhördhet, samarbetsförmåga och flexibilitet.

50% av tjänstens omfattning är en tidsbegränsad anställning i 18 månader. 50% av tjänsten är en tillsvidareanställning.
 
Sista ansökningsdag: 2015-06-01.


Publicerad 2015-05-13

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord