FoU Socialtjänst och angränsande Hälso- och sjukvård i Uppsala söker FoU-samordnare och vetenskapliga handledare

FoU Socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård (FoU-S) stödjer utvecklingen av en evidensbaserad praktik inom kommunerna i Uppsala Län. Det sker i nära samarbete med personal inom socialtjänsten. Verksamheten styrs politiskt av Gemensam nämnd för kunskapsstyrning där alla länets kommuner samt Region Uppsala är representerade. FoU-S hör organisatoriskt till en av Region Uppsalas förvaltningar, Nära vård och hälsa som bildades 1 januari 2018 då Primärvården och Hälsa och habilitering blev en gemensam förvaltning, med cirka 1400 medarbetare. Förvaltningens nya arbetssätt är en del i arbetet med att förverkliga visionen om nära vård i hela Uppsala län.


FoU-samordnare inom äldreområdet

Välkommen att söka tjänsten som FoU-samordnare vid Nära vård och hälsas FoU-avdelning för Socialtjänst och angränsande Hälso- och sjukvård. Vi finns i moderna lokaler centralt i Uppsala. Vi erbjuder en tillsvidareanställning med inriktning mot socialtjänstens äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård. Tillträde enligt överenskommelse.


Vetenskapliga handledare

Välkommen att söka tjänsterna som Vetenskaplig handledare vid Nära vård och hälsas FoU-avdelning för Socialtjänst och angränsande Hälso- och sjukvård. Vi finns i moderna lokaler centralt i Uppsala. Tjänsterna är tre tillsvidareanställningar, en heltid med fokus mot området individ- och familjeomsorg och två halvtider varav den ena med fokus på funktionshinder och den andra på äldreområdet. De två senare kan beroende på sökande kombineras till en heltidstjänst. Tillträde enligt överenskommelse.

Läs mer om tjänsten som FoU-samordnare

Läs mer om tjänsterna som vetenskaplig handledare

Publicerad 2018-06-21

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord