FoU Södertörns arbete i miniformat - InFoU 2017 nr 1

Rubriker i det här numret av InFoU:

  • Från idé till forskningsprojekt
  • Nytt projekt: Hemma. Ett sexualupplysningsprojekt för familjehem
  • Kartläggning av missbruksvård
  • Workshops - i varje kommun på teman som boendestöd och ensamkommande barn och unga och familjehemsutbildning
  • Konferens om hemmasittare
  • Nytt projekt: Utökat stöd till små barn och deras familjer
  • Rapport: Tillsammans för Vårby: En utvärdering av en sommarjobbsverksamhet i Huddinge kommun
  • Rapport: Självbestämmande - ett dilemma i gruppbostäder? Ett annat sätt att se på saken.
Läs InFoU
Publicerad 2017-02-27

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord