FoU Välfärd Region Gävleborgs nyhetsbrev

I nyhetsbrevet kan du bland annat läsa om följande:

  • Utvärdering av den länsgemensamma socialjouren
  • Forskningsläget angående spelmissbruk
  • Välfärdsstatens logik - erfarenheter från föräldrar med kognitiva och ekonomiska svårigheter
  • Ensamkommande flyktingbarn
  • Följeforskning till snabbspår för vårdakademiker
  • Baslinjemätning av samverkansklimatet inom rehabiliteringsområdet i Gävleborg
  • Öppenvård Gävleborg- en genomlysning av missbruks- och beroendebehandling i öppenvård
  • Utveckling av LOB-omhändertagandet i Gävleborgs län
  • Förstärkt barn- och föräldraperspektiv
Läs nyhetsbrevet
Publicerad 2017-05-24

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord